Во срцето на оној кој вистински сака

Бог можеме да го изучуваме низ се’ и секој во универзумот, бидејќи Бог не е затворен во џамија, црква, синагога.
Ако сакаме да дознаеме каде тој точно престојува, можеме да го најдеме само на едно место: во срцето на оној кој вистински сака.
’40 правила на Љубовта’- четврто правило
Елиф Шафак

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: