Или ти управуваш со денот, или денот управува со тебе

 Осаменоста и самотијата се две различни состојби. Кога сте осамени, лесно ќе се убедите и ќе поверувате дека сте на вистинскиот пат. Самотијата е нешто подобра за нас, бидејќи тоа значи да си сам, но не и осамен.

Сепак, на крајот, најдобро е да се пронајде личност која ќе ви биде огледало. Запомнете, само во срцето на другиот можете вистински да се видите себе си и божјата присутност во себе.

’40 правила на Љубовта’ – Елиф Шафак

седмо правило

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: