Бог ќе направи нов пат само за вас

Што и да ви се случи во животот, без оглед колку тоа тешко ви се чини, не се препуштајте на очајот.

Дури и кога врататa е затворена, Бог ќе направи нов пат само за вас.

Бидете благодарни! Лесно е да си благодарен кога е се’ добро.

Суфи е благодарен не само за она што ни е дадено туку и за она што ни е ускратено.

’40 правила на Љубовта’- осмо правило

Елиф Шафак

Leave a Reply

Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

%d bloggers like this: