Мислата е многу поцврста од каменот

Мислите се живи нешта. Мислата е многу поцврста од каменот.

Ние можеме да престанеме да постоиме, но нашите мисли никогаш не можат да умрат.

Каква е таа средина низ која мислите можат да протекуваат од еден ум на друг? Најдобро можно објаснување е дека рационалната способност на душата или умствената супстанција го исполнува целиот простор исто како и етерот и дека на тој начин им служи на мислите како инструмент, исто како што и прана ( животната енергија) е инструмент на чувствата, како што етерот е инструмент на топлината, светлината за електрицитетот, и како што воздухот е инструмент за звукот.

Свами Шивананда

Leave a Reply

Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

%d bloggers like this: