Потрагата по Љубов не’ менува

 Потрагата по Љубов не’ менува.

Ниту кај еден, кој трага по Љубов, созревањето на тој пат не изостанал.

Од првиот момент кога почнуваме да бараме Љубов, почнуваме да се менуваме одвнатре и однадвор.

’40 правила на Љубовта’- 12 правило

Елиф Шафак

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: