Бидете благодарни и многу гушкајте

Бидете благодарни за сите случувања кои денес ќе се најдат на вашиот пат. Благословете го утрото и оние со кои ќе се сретнете.

Бидете благодарни за ноќите и немирниот сон.

Бакнете го својот лик и гушнете се прво себе си многу силно и после тоа искрено ќе ги гушкате и оние кои ќе ви се најдат на патот.

За да можете духовно да растете, бидете благодарни, отпуштете и многу гушкајте.

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: