Бидете со оние кои уживаат во животот

Бидете со оние кои пеат, зборуваат, уживаат во животот и носат радост во очите. Бидејќи, радоста е заразна и секогаш успева да пронајде решение таму каде што логиката наоѓа само објаснување за грешките.

Паоло Коељо

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: