Се’ ќе биде поинаку

Овој свет е како снежна планина во кој одекнува вашиот глад. Што и да изговорите, било добро или лошо, на некој начин ќе ви се врати.

Затоа, ако постои некој кој лошо мисли за вас, вашето лошо зборување за таа личност само ќе ги влоши работите.

Ќе влезете во маѓепсаниот круг на злобна енергија.

Наместо тоа 40 дена и ноќи зборувајте и мислете убаво за таа личност.

Се’ ќе биде поинаку после тие 40 дена, бидејќи и вие ќе бидете поинакви.

’40 правила на Љубовта’- 27 правило

Елиф Шафак

Leave a Reply

Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

%d bloggers like this: