Најдобрите години од твојот живот

Најдобри години од твојот живот се оние во кои ќе одлучиш дека твоите проблеми се само твои.

Не ја обвинуваш својата мајка, екологијата или преседателот.

Сфаќаш дека си во најголем дел сам господар на својата судбина.

Но, убаво е кога некој ти држи палци и го моли небото за твојата среќа..

Leave a Reply

Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

%d bloggers like this: