Вербата е како семе засадено во земја

Знајте дека вербата е како семе засадено во земја. Засадете ја идејата (семето) во вашиот ум, полевајте ја и оплодувајте ја со надеж и таа ќе роди плод.“

– Џозеф Марфи („Моќта на потсвеста“)

Leave a Reply

Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

%d bloggers like this: