Да се препуштиш не значи да бидеш слаб или пасивен

Да се препуштиш не значи да бидеш слаб или пасивен.

Препуштањето не донесува фатализам или откажување.Токму е спротивно. Вистинската моќ се стекнува со препуштање на онаа моќ која доаѓа одвнатре.

Оние кои ќе се препуштат на божјата есенција на животот ќе живеат во смиреност и мир дури и кога светот се треси.

’40 правила на Љубовта’-35 правило

Елиф Шафак

Leave a Reply

Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

%d bloggers like this: