Егото е улогата која ја играте

„Егото не е она што вистински сте.

Егото е слика за себеси, општествена маска, улогата која ја играте.

Вашата општествена маска расте со одобрување.

Бара контрола и се одржува со моќ бидејќи живее во страв.“

– Дипак Чопра („Седумте духовни закони на успехот“)

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: