Зборовите имаат свое време на кажување

Знаеш, зборовите имаат свое време на кажување. Треба да се кажат во вистинскиот миг.

Ако се изговорат порано или подоцна тие губат од својата силина и нивната моќ бледее.

Ништо неможе толку да изветвее како зборот соопштен премногу доцна.

Исто е како воопшто да не бил изговорен. Стрелата е фрлена, само лета во празно, не постои мета што ќе ја погоди.

Последниот чај – Винка Саздова

Leave a Reply

Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

%d bloggers like this: