Не постои почеток а ни крај

„Во бескрајот на животот во кој се наоѓам, сè е совршено, цело и потполно, а сепак животот постојано се менува.

Не постои почеток, а ни крај. Само постојано кружење на материјата и доживувањата.“

– Лујза Хеј („Како да го излечите својот живот“)

Leave a Reply

Up ↑

%d