Самотијата создава оригиналност

Самотијата создава оригиналност, храбра и неверојатна убавина, поезија.
Но, самотијата истовремено ја создава перверзијата, го поттикнуваа непропорционалното, апсурдното и забранетото.“

Томас Ман

 

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: