Само да ме сакаш

Кај ќе стасам ќе разделам топло од студено, на шеќерот ќе му забранам да се споредува со тебе, не ќе оставам растојание што ќе биде меѓу нас, со ова што го велам и слепо и глуво ќе исцелам само да ме сакаш“.

 

Петре М Андреевски

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: