Секој од нас има задача да го открие божјиот дух

 Човечкото суштество има единствено место меѓу божјите суштества, тоа има интелегенција за распрашување за смислата и причината за се’, самоосознавање.  Ти го дадов својот Дух во тебе’ вели Бог.

Токму секој од нас, без исклучок, создаден е да биде божји пратеник на Земјата. Запрашајте се колку често се однесувате како пратеник и се однесувате ли воопшто така?

Запомнете, секој од нас има задача да го открие божјиот дух и да живее во согласност со него.

’40 правила на Љубовта’- 24 правило

Елиф Шафак

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: