Јас сум најголемото чудо на природата

Јас сум најголемото чудо на природата.

Очите ми се дадени за да гледам, а умот за да размислувам и сега спознав една голема животна тајна зошто најпосле сфаќам дека сите мои проблеми, обесхрабрувања и длабоки болки се всушност прикриени големи можности. Нивната облека повеќе нема да ме измами бидејќи очите ми се отворени. Ќе погледнат под материјалот и нема да бидам измамен. 

Ог Мандино – „Најголемиот трговец на светот“

Leave a Reply

Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

%d bloggers like this: