Ако сакате да ја зајакнете својата вера, треба да омекнете одвнатре

Ако сакате да ја зајакнете својата вера, треба да омекнете одвнатре.

За верата да ви биде јака како стена, вашето срце треба да биде меко како перце.

Низ болести, незгоди, губиток и ужас, на овој или оној начин сите се соочуваме со приликите кои не’ учат како да се биде помалку себичен и како помалку да се осудува и да се биде великодушен.

Сепак, само некои од нас ја совладуваат таа лекција и успеваат да бидат благи, додека другите стануваат уште по груби од порано.

Единствениот начин за приближување до вистината е ширење на срцето за да го опфати целото човештво и да му остане уште место за уште повеќе Љубов.

’40 правила на Љубовта’- 31 правило

Елиф Шафак

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: