Болката почнува кога не даваме љубов

Ние веруваме дека сме повредени ако љубовта не ни е возвратена.

Но, тоа не е она што не боли. Болката почнува кога не даваме љубов.

Ние вистински постоиме ако ДАВАМЕ љубов. Светот нѐ тера да веруваме дека ние зависиме од туѓата љубов.

Но тоа е погрешно уверување и причина за сите наши проблеми. Вистина е дека ние зависиме од тоа дали даваме љубов.

Не се работи што добиваме за возврат, туку што даваме унапред.

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: