Мирот привлекува мир, среќата- среќа

Кога желбата која гори во вас ќе престане да ја дави можноста, кога ‘едвај чекам’   ќе се замени со прифаќање, тогаш доаѓа тоа што ни треба.

Во немирно море никој не влегува очекувајќи мирна пловидба, во куќа од која се слуша голема врева никој не влегува доброволно.

Мирот привлекува мир, среќата- среќа.

Тоа е едноставно, така…

Бранкица Дамјановиќ

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: