Морав да направам чистка во својот живот

Морав да направам чистка во својот живот. Чистење од луѓе чија енергија не ме подржуваше мене во потполност.

Забележав дека тоа се луѓе кои не превземаат одговорност за својата енергија. Така, Јас бев таа која мораше да превземе одговорност за енергијата која ја дозволувам во своето окружување. Тоа ми го промени животот.

Она што можам со сигурност да кажам е дека не можете да одите напред, да бидете она што сакате, ако околу вас има енергија која ја саботира секоја ваша постапка, која ве влече назад и вади огромна животна енергија од вас.

Всушност не сме само одговорни за сопствената енергија која ја емитираме во светот, туку сме одговорни и за енергијата која ја допуштаме околу себе!

Тоа откритие ми помогна да одам напред. Едноставно постојат луѓе кои влечат драгоцена енергија, и ако имате работа со такви луѓе никогаш нема да станете она што сакате да бидете. Најдобрата своја верзија.

Oprah Winfrey

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: