Во погрешни раце и дијамантот е обичен камен

Слободен си кога можеш да си дозволиш да мислиш со срцето и да леташ високо со паметот.

Слободен си кога и се спротиставуваш на неправдата и кога не се плашиш од слободата на другиот.

И не ме плаши повторувањето на грешките, тоа може да е одраз на искрено и автентично делување, повеќе ме плаши калкулираното лицемерие на искуството.

Ана Јовковска

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: