Те сакам едноставно, без проблеми или гордост

Те сакам без да знам како, или кога, или од каде.

Те сакам едноставно, без проблеми или гордост.

Те сакам на овој начин бидејќи не знам на друг начин да сакам, каде што нема јас или ти, толку интимно што твојата рака на моите гради е моја рака, толку интимно што кога заспивам твоите очи се затвораат.

Пабло Неруда

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: