Мојата душа веќе те препозна

Ќе прошеташ по моите мисли, во еден ден и тоа премногу.

Не, не ти се лутам… Кога и да посакаш, слободно намини…

Мојата душа веќе те препозна…

Иво Андриќ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: