Мојата душа веќе те препозна

Ќе прошеташ по моите мисли, во еден ден и тоа премногу.

Не, не ти се лутам… Кога и да посакаш, слободно намини…

Мојата душа веќе те препозна…

Иво Андриќ

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: