Тагата дава длабочина, среќата дава висина

Тагата дава длабочина. Среќата дава висина.

Тагата дава корења. Среќата дава гранки.

Среќата е како дрво кое се издигнува кон небото, а тагата е како корењата кои одат длабоко во земјата.

И двете се потребни, колку повисоко расте дрвото, толку подлабоко одат корењата.

Колку е големо дрвото, толку се големи и корењата. Всушност тие секогаш се во пропорција, тоа е нивната рамнотежа.

Ошо

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: