Човекот само со срцето добро гледа

Секогаш кога вистински ќе го прифатите моментот каков што е- без оглед на формата во која се појавува- стекнувате тишина, наоѓате мир.

Обрнете внимание на празнината- таа меѓу две мисли, краток тивок простор помеѓу два збора во разговор, на празнината меѓу издишувањето и вдишувањето.

Eckhart Tolle

Leave a Reply

Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

%d bloggers like this: