Хероите на љубовта

Хероите на љубовта, оние вистинските, не се паметат долго, не се важни за историјата, ниту во себе содржат нешто вредно, посилно од било кое херојство. Нивните постапки се бележат само во срцата, опстануваат закопани до последно отчукување, што е доволно долго за да бидат во меморијата на оние за кои го правеле тоа херојство.

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: