Денес е таков денот..

За еден човек чув две потполно различни мислења. Едни го фалеа, други го критикуваа.

Каков е тој всушност човек , се прашував. Онаков каков што никој го нема видено. Тој е она што Е, а другите го дефинираат и врз основа на тоа проценуваат, она што им треба, она што тој човек им дал или им скратил.

Да се рече дека некој е добар или лош човек само врз основа на неговиот однос кон нас е непрецизно и недоволно.

Ние всушност така малку знаеме едни за други.

Некој рече:” Не го сакам овој човек; значи морам подобро да го запознаам”. Да. Одличен прв чекор.

А всушност првиот човек кого можеме да го запознаеме сме ние сами. Тогаш и другите ќе ги запознаеме и ќе ги разбереме.

Бранкица Дамјановиќ

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: