Убав збор кој може да биде лек

Вистинско слепило е кога човек не може да гледа далеку, од облаците на својата душа.

Сиромаштво е кога човек не може да препознае Љубов како дијамант во срцето и уште во камен го претвора.

Вистинска себичност е кога човек преку јазикот не може да изусти убав збор кој може да биде лек во некој тежок момент.

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: