Да бидеме во хармонија и љубов

Да го сакате Бог во целост, морате да се засакате себе си. Посакајте љубов, не само на другите, туку и себе си.

Бог ни дава сега и овде, се’ што е потребно да бидеме во хармонија и љубов.

А нашиот избор во суштина е во способноста да реагираме- да прифатиме она што се случува спокојно и со љубов или не.

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: