Никој не е совршен

Запомнете дека во животот се сменуваат разлучни периоди.

Секој човек ќе мора да ја издржи суровоста на неколку зими, за да стигне до убавините на најубавите лета.

Никогаш не заборавајте дека зимите не траат вечно.

Робин Шарма

Leave a Reply

Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

%d bloggers like this: