Што повеќе давате, повеќе ќе примате.

Одлучете да давате. На некој кого ќе го сретнете. Не мора да биде тоа ништо материјално. Тоа може да биде цвет, комплимент или молитва.

Давањето го поттикнува примањето а примањето го стимулира давањето. Што повеќе давате, повеќе ќе примате.

Она што ќе го добиете за возврат е сразмерно со она што го давате, само ако давате безусловно и од срце.

Ако се чувствувате како нешто да губите додека давате, подарокот не е од срце и нема да се умножи.

Дипак Чопра

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: