Само љубовта може да го прочисти вашето срце

Вистинската валканица е внатрешна.

Надворешната лесно може да се измие.

Постои само една врста на извалкано кое водата не може да го измие а тоа е омразата која може да ја загади душата.

Своето тело можете да го прочистите со воздржување и пост, но само љубовта може да го прочисти вашето срце.

’40 правила на Љубовта’- 18 правило

Елиф Шафак

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: