Кога ја знаеш својата вредност, не се замараш со другите

Целиот универзум е содржан во едно човечко суштество-  во вас.

Се’ што гледате околу себе, вклучувајќи и она што можеби и не ви се допаѓа, дури и луѓето кон кои чувствувате презир и кои ви се одбојни, во одредена мера постои и во вас.

Па затоа ни ѓаволот не го барајте надвор од себе.

Ѓаволот не е некоја виша сила која ве напаѓа однадвор. Тоа е обичен глас одвнатре. Во колку во потполност го запознаетe, ако искрено и цврсто се соочитe со својата темнина и своето светло, ќе остварите врвен облик на свесност.

Кога човекот ќе се запознае себе си го запознава и Бог.

’40 правила на Љубовта’-18 правило

Елиф Шафак

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: