Не е тежок теретот, што го носам на мојот грб, туку овој на срцето…

Кога премногу се грижиме, се плашиме, несигурни сме и несреќни, забораваме дека секоја ситуација во која сме се нашле е еден облик на училиште.

Сите лекции кои сме ги одбрале, се појавуваат во тешките ситуации. Зошто? Бидејќи често не ги обработуваме додека се полесни. Секако е полесно да се игнорира, да се одложи или потполно да се занемари.

Но, од лекциите не можеме да избегаме! А секоја научена лекција, чекор е поблиску до мирот и до поголема животна радост и благосостојба.

by Рита

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: