Почетната точка на секое достигнување е ЖЕЛБАТА

Почетната точка на секое достигнување е ЖЕЛБАТА.

Имајте го ова постојано на ум.

Слабата желба носи слаби резултати.

Само мал оган создава малку топлина.“

– Наполеон Хил („Мисли и збогати се“)

Leave a Reply

Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

%d bloggers like this: