Најголемиот успех е несебичноста

Најголемиот успех е несебичноста.

Најголемата вредност е самоконтролата.

Најголемиот квалитет е да се знае како да им се служи на другите.

Најдобро е да се знае како да не му се дозволи да управува со вас.

Највеликодушно е да не се врзувате.

Најголемо добро е мирен ум.

Најголемо трпение е скромноста.

Најголема мудрост е да се гледа подалеку и подлабоко од она што очите гледаат.

Buddha Shakyamuni

One thought on “Најголемиот успех е несебичноста

Add yours

Leave a Reply

Up ↑

%d