Не жали за она што било

Да се негира судбината е ароганција, да се каже дека ние сме единствените кои се одговорни за нашето постоење е безумие: ако ја негираш својата судбина, животот станува низа на пропуштени можности, жалење за она што не било, а можеше да биде, каење за она што не е направено, а сме можеле да направиме и се распрскува сегашноста станувајќи уште една пропуштена можност ….

Никогаш нема да кажеш сум бил каде што сакала судбината да бидам, бидејќи судбината одредила дека ќе се запознаеме оној ден и оној час, не пред тоа.

‘Човек’ – Ориана Фалачи

Leave a Reply

Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

%d bloggers like this: