Не се плаши од олуите во твојот живот

Олуите доаѓаат не за да потонеш, туку да научиш да пловиш и во невозможни услови.

За да ја сфатиш својата сила. За да се сетиш на својата моќ. Повеќе да уживаш во своето мирно пристаниште. Досадата го убива животот и кога нема олуи тој постојано ќе биде ист, досаден и за тебе.

ТИ не си бил свесен ни дека постоиш. Се угасна. Умираш. Затоа не се плаши од олуи, ќе сфатиш колку те помрднале напред.

Ти даваат нова енергија, те полнат со живот. По олујата не си ист. Затоа олуите и постојат. Раѓаат нов ТИ.

Поголем од тоа што беше.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: