Порака за добро утро

Морате да разберете дека имате програми во вас всадени од несигурни луѓе, кога сте биле многу мали и подложни на впечатоци, кои со своето однесување и панични реакции ве научиле дека морате, ако надворешниот свет не се вклопува во одреден модел, да создавате во себе емоционална збрка наречена несигурност. Некогаш присилно се обидувате на секој начин да го реорганизирате надворешниот свет – морате да заработите повеќе пари, повеќе да се заштитите, да му удоволите на луѓето кои можеби сте ги повредиле- само тоа чувство на несигурност да исчезне. Штом разберете дека ништо од тоа не е потребно, дека со тоа ништо нема да решите и дека причината на емоционална збрка е исклучиво во вас и вашата култура, значи само ако станете свесни за тоа, проблемот ќе исчезне и вие ќе доживеете големо олеснување.

Anthony de Mello

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: