Птиците умираат пеејќи

Постои легенда за птица која пeе само еднаш во животот, најубаво од било кое живо суштество на земјата. Штом го напиши гнездото таа го бара најбодликавото дрво и не се смирува додека не го најде. Навечер, меѓу неговите диви испреплетени гранки, пеејќи, ќе го боцни своето тело на најдолгиот и најоштар трн.

Додека умира, нејзината болка прераснува во песна која со својата убавина ги надмашува песните на славејот. Цената на таа прекрасна песна е живот, и целиот свет застанува да слуша додека Бог на небото се насмевнува. Бидејќи она најдоброто што постои може да се добие само по цена на голема болка…така барем зборува легендарна.

Colleen McCullough

Leave a Reply

Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

%d bloggers like this: