Mинатото и спомените

“Минатото може да остане во нашиот ум само ако е запаметено или ако се присетуваме на него. Минатото останува со нас во вид на спомени. Спомените стануваат шаблони. Затоа оставете ги емоциите од минатото на мир, и зголемете го вашиот коефициентот на позитивност. Бидете позитивни. Мислете позитивно. Правете позитивни работи со јасно разбирање дека не само минатото, туку ништо друго не ни припаѓа на нас. Сето ова ни поминува пред нашите очи, како слика од воз којшто се движи. Гледајте, доживејте и отпуштете.”
-Mоханџи ❤️

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: