Животните порази

“Можеби ќе се судрите со многу порази, но не смеете да бидете поразени.

Всушност, важно е да се сретнете со поразите, бидејќи тогаш ќе знаете кои сте, од што можете да се издигнете и како храбро можете да се излезе од него “.

-Maya Angelou

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: