Која е најголемата лага во светот?

“Сите веруваат во најголемата лага на светот … “- вели мистериозниот старец.
“Која е најголемата лага во светот?”-  прашува детето.
Старецот одговара: “Тоа е тоа: во одреден момент од нашиот живот, ја губиме контролата над она што ни се случува, а нашите животи стануваат контролирани од судбината.

Тоа е најголемата лага во светот “.

Паоло Коељо

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: