Пред да се оствари сонот…

“Пред да се оствари сонот, Душата на Светот го тестира сето она што сме го научиле на патот.

Тоа не го прави затоа што е лоша, туку да можеме, покрај остварувањето на нашите соништа, да ги совладаме и лекциите што сме ги научиле, кои сме ги преживеале движејќи се кон тој сон.

Тука е точката кога повеќето луѓе се откажуваат.

Тоа е поентата на која, како што велиме на јазикот на пустината, “умира од жед токму кога палмите се појавија на хоризонтот”.

Паоло Коељо

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: