Како да го излечите својот живот

„Никогаш не ја сфатив потребата децата да ги паметат датумите на битките. Тоа е губење време и ментална енергија. Наместо тоа треба да учиме важни работи како што се: како функционира мозокот, како да ги водите своите финансии, како да ја одберете својата професија, како да станете подобар родител, како да воспоставите врски кои ќе ве исполнат и како да стекнете самодоверба и сигурност во себе.“

– Лујза Хеј („Како да го излечите својот живот“)

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: