Минута чиста радост

„Бидете среќни секогаш кога ќе ви се даде можност за тоа и секогаш кога ќе најдете сила во себе, бидејќи моментите на чиста радост вредат и значат повеќе од деновите и месеците од животот поминати во матната игра на нашите ситни и крупни страсти и потреби. Нивното остварување е променливо и нездраво, а задоволството од нив несигурно и краткотрајно, само за нас претставува цел и смисла.

А минута чиста радост засекогаш останува во нас како сјај што никој не може да го смрачи.“

Иво Андриќ

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: