Да молчиш можеш само со некој посебен

Со него можам да молчам. И насмевките се совпаѓаат додека зборуваме како да се знаеме цел живот. И зборовите ја губат силата, оти се слаби да кажат било што.

Одеднаш постои некој со кој можеш навистина да молчиш. А да молчиш можеш само со некој посебен.

Leave a Reply

Up ↑

%d