Кој се мачи со минатото и своите рани, кукавички ја игнорира сегашноста

Дали сфаќаш дека тоа што го правиш, како живееш и како размислуваш може да му помогне или одмогне на светот?

Престани да се вовлекуваш во вителот на хаосот и збрката, рушењето и уништувањето и почни да се сосредоточуваш на чудото и убавината и светот околу себе.

Заблагодари се за се’.

Благослови ги сите души со кои се среќаваш. Не гледај го најлошото во луѓето, во работите или во ситуациите, туку секогаш барај го најдоброто. Не однесувај се како ној што си ја пика главата во песокот и одбива да се соочи со реалноста на светот.

Побарај го најдоброто и сосредоточи се на најдоброто во се’ и во секого. Ти си мал свет во себе си. Кога во твојот мал свет постојат мир, хармонија, љубов и разбирање, тие ќе се одразат и врз надворешниот свет околу тебе. Кога ќе успееш да го направиш тоа, почнуваш да ја подобруваш општата ситуација во светот.

Ајлин Кеди- Отворање на внатешните порти

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: